در ادامه مطلب یک سری بازی ریاضی آورده شده است . امیدوارم این بازی ها را که به صورت فلش می باشد ، دانلود نموده و از آن لذت ببرید .

نکته : برای اینکه بازیها را بتوانید دانلود و اجرا نمایید . ابتدا باید در سایت مورد نظر ثبت نام نمایید . تا بتوانید با کلیک بر روی لینکهای دانلود داده شده در ادامه مطلب بازیها را دانلود نمایید .

لینک ثبت نام     ثبت نام رایگان است و داشتن ایمیل ضروری است.

یک نرم افزار پیشنهادی برای اجرای این بازی ها :

۱ - فلش پلیر    یا    ۲-  kmplayer

بازیها عبارتند از :

۱ - مربع طلایی  == >       آموزش مساحتهای مختلف

۲- شیرجه صحیح == > جمع و تفریق و ضرب و تقسیم اعدادصحیح

۳-پرواز با بالن     ==  >  توان و ضرب اعداد توان دار

۴- سبقت آزاد   == > ضرب و تقسیم اعداد

۵- غار مبنا   == > آموزش مبناهای مختلف

۶- راز صندوق ==> جمع اعداد صحیح

۷- جویندگان طلا ==> جمع بردار ها

۸- هدف صحیح   ==> جمع و تفریق بردارها

۹- نگهبان پایگاه   == >  جمع و تفریق اعدا صحیح

۱۰- جویندگان طلا ۲ ==>  آموزش محورهای مختصات

۱۱- نه ابی ، نه قرمز ==> مقسوم الیه های اعداد

۱۲-  شکار  ==> محور مختصات

۱۳- شهاب سنگها ==> تقسیم اعداد صحیح 

برگرفته از سایت بسیار جالب :


http://www.tarfandestan.com


برای مشاهده به ادامه مطلب بروید ....